Ce este sfeștania?

Sfeștania este denumirea populară pentru Agheasma Mică sau Sfințirea cea mică a apei. Din punct de vedere teologic sfeștania este o ierurgie.

Când se săvârșește?

Ea se săvârșește de către preot în biserică, în prima vineri din fiecare lună, seara după vecernie, iar în casele credincioșilor, oricând cer credincioșii, mai puțin în săptămâna de după Sfintele Paști sau de după Crăciun.

Sfeștania se săvârșește în toate posturile de peste an, precum și în zilele de post de peste săptămâna, miercurea și vinerea. Cine poate, este bine să săvârșească sfeștanie în toate posturile. Cine nu poate, să o facă cel puțin în Postul Mare.

Slujba sfeștaniei cuprinde sfințirea apei, stropirea cu apă sfințită a celor prezenți și a tuturor camerelor; după caz, se adaugă dezlegări de blesteme, de farmece, de jurăminte, rugăciuni pentru împăcare, pentru ajutor și pentru sănătatea trupească și sufletească a celor ce locuiesc în casă.

Care sunt roadele ei?

Prin stropirea cu Agheasmă, duhurile cele viclene din tot locul se gonesc, se îndepărtează, așadar, prezența răului din casă, se iartă păcatele cele mici, gândurile cele rele, mintea se curăță de lucrurile cele spurcate, bolile se izgonesc și se dă sănătate sufletului și trupului; se binecuvântează casa cu har de la Dumnezeu, cu lumină divină.

Casa nesfințită, ca și omul nebotezat, este vulnerabilă lucrării celui rău, poate fi bântuită de duhuri rele și de răutățile oamenilor, de vrăjitorii sau blesteme. Însă casa sfințită și cei ce locuiesc în casa sfințită și binecuvântată sunt ocrotiți în fața tuturor relelor, dacă ei înșiși nu aduc răul în casă prin săvârșirea lui.

Pregătirea:

Cine dorește a chema preotul pentru a săvârși sfeștania în casă, trebuie să știe cum să se pregătească pentru aceasta. Mai întâi, cei din casă trebuie să se spovedească și să postească, să se ferească de ceartă, dușmănii sau alte rele. În al doilea rând, casa în care urmează a se face sfeștania trebuie să fie curată. Este de neînchipuit să stropim cu apă sfințită o casă murdară sau neîngrijită și asta pentru că orice slujbă de sfințire săvârșită de preot este echivalentă cu aducerea harului lui Dumnezeu în casă.

Cele necesare la sfeștanie:

Pe o măsuță acoperită cu o față de masă albă, orientată spre răsărit, se vor așeza următoarele:

 1. un vas larg la gură cu apă curată;
 2. un bol cu făină și un altul cu zahăr;
 3. o pâine, o sticlă de untdelemn și una de vin;
 4. un bețișor cu vată;
 5. trei lumânări de ceară de la Biserică;
 6. un pomelnic cu cei vii din casă;
 7. o icoană (așezată pe masa orientată spre răsărit);
 8. un prosop curat (pe care preotul își va șterge mâna după sfințirea apei).

Sfeștania este denumirea populară pentru slujba Aghesmei mici sau Sfințirea cea mică a apei. Ea se săvârșește de către preot în biserici sau în casele credincioșilor cu diferite prilejuri. Slujba propriu-zisă cuprinde rugăciunile de sfințire a apei, stropirea cu apă sfințită a celor prezenți și a întregii case, precum și rugăciuni pentru ocrotirea și binele casei și pentru sănătatea trupească și sufletească a celor ce locuiesc în ea.
În Molitfelnic, cartea de slujbe a preotului, se spune despre folosul sfeștaniei: „Această apă sfințită, pe care Duhul Sfânt, prin rugăciunile preoților, o sfințește, are multe feluri de lucrări, precum însăși ectenia sfințirii și rugăciunea mărturisesc: prin stropirea ei, duhurile cele viclene din tot locul se alungă; se iartă și păcatele cele mici de peste toate zilele, adică nălucirile diavolești și gândurile cele rele; mintea se curățește de lucrurile cele spurcate și se îndreaptă spre rugăciune; bolile le gonește și dă sănătate sufletească și trupească. Toți cei ce o primesc cu credință iau sfințenie și binecuvântare”.

De ce trebuie să sfințim casa?

Între om și mediul înconjurător se păstrează mereu o legătură nemijlocită. Însă adesea oamenii întinează locul prin faptele lor rele, prin cuvinte și gânduri necuviincioase. Casa fiecăruia dintre noi poartă amprentele viețuirii noastre.
Așa cum avem noi oamenii nevoie de spovedanie pentru a ne curăți de păcate, și locuința noastră are nevoie de curățire și de binecuvântare. Prin mărturisirea păcatelor și prin dezlegarea acestora de către duhovnic, creștinul își curățește sufletul și își împrospătează harul primit la Sfântul Botez. La fel, prin stropirea cu apă sfințită și prin rugăciune, casa sfințită se purifică de tot răul și de toată lucrarea cea rea, pricinuită de păcatele celor care locuiesc acolo, de oamenii răuvoitori sau de duhurile cele necurate.

Când facem sfințirea casei?

Casele ar trebui să se sfințească chiar de la începutul locuirii cuiva în ele sau după ce s-au făcut reparații și înnoiri. După aceea, periodic, bunii creștini cheamă preotul în casele lor, pentru a săvârși slujba Aghesmei mici și pentru a aduce prospețime, pace și bucurie duhovnicească.

Cum ne pregătim pentru slujba de sfințire a casei?

Înainte de a chema preotul pentru a săvârși sfeștania în casă, sunt câteva aspecte concrete pe care creștinii trebuie să le împlinească: mai întâi, fiecare membru al familiei să se spovedească, pentru că înainte de a curăți și sfinți casa, să se elibereze ei înșiși de păcatele și relele care împovărează și casa în care ei locuiesc. De asemenea, este folositor ca cei din casă să postească înainte.

Pentru slujba sfeștaniei, credinciosul trebuie să pregătească o măsuță orientată spre răsărit, pe care se vor așeza următoarele:

 • un vas cu apă proaspătă;
 • o candelă sau o lumânare aprinsă;
 • o icoană (dacă măsuța nu se află în fața icoanei din casă);
 • un pomelnic cu cei ce locuiesc în casă și cu cei pe care gazdele doresc să-i pomenească la rugăciune;
 • un vas mic cu ulei si un bețișor cu vată (dacă se face pentru prima dată sfințirea în casă);